ClickCease

AR in de zakelijke markt inzetten

\Aan de hand van het onderzoek en de conclusies hiervan, stel ik een advies op voor   hoe zij het beste kunnen inspringen op het fenomeen Augmented Reality. Het advies bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel zijn concrete stappen die   nu kan uitvoeren om toe te treden tot de markt van Augmented Reality. Het tweede onderdeel bestaat uit toepassingen die kan ontwikkelen voor relevante branches. Zakelijke klanten zijn stabiel en leveren cashflow op. Sommige toepassingen zijn uitgewerkte ideëen en sommige toepassingen zijn interessant om verder onderzoek naar te doen om te kijken wat de mogelijkheden zijn in de branches.

Om tot een advies te komen heb ik eerst een SWOT Analyse van   gemaakt om erachter te komen wat de sterktes en zwaktes zijn van   en waar de kansen en bedreigen liggen. Dit interne onderzoek wordt vervolgens naast het onderzoek naar Augmented Reality gelegd en op die manier worden er gekeken hoe   zijn sterktes en kansen kan gebruiken voor Augmented Reality. Ook wordt er hierdoor zichtbaar wat moet doen om de bedreigen en zwaktes aan te pakken of zoveel mogelijk te beperken.

 

SWOT Analyse van VR

is een team vol jonge en energieke werknemers die samen het beste van   willen maken. krijgt veel projecten omdat ze door de fusie met VR goed vindbaar zijn op Google en vroeg zijn ingestapt in het fenomeen Virtual Reality. Hierdoor hebben zij meer kwaliteit en ervaring dan concurrenten op de markt en kunnen zij een totaalpakket aanbieden met Cardboards, applicaties, hardware, support en events.

Omdat het team van   vooral bestaat uit jonge medewerkers missen ze soms nog de ervaring in het bedrijfsleven, en is er een gebrek aan structuur waardoor de interne communicatie soms stroef verloopt. Daarnaast richt   zich op één medium, Virtual Reality, en zijn ze daarom ook afhankelijk van de ontwikkelingen van Virtual Reality. Als Virtual Reality zich niet doorontwikkelt kan het zo zijn dat de markt inzakt. Ook merkt   dat ze weinig terugkerende klanten hebben, waardoor het inkomen onstabiel is. Dit laatste probleem probeert aan te vallen door concepten te bedenken zoals ROVR en TeachVR waar abonnementen aan gekoppeld zijn.

Hier liggen ook nog veel kansen voor  . Doordat de markt van Virtual Reality nog niet heel oud is, is er nog veel ruimte voor schaalbare concepten. Deze concepten kunnen eerst op nationaal niveau worden getest, om vervolgens te kijken of er ook een internationaal succes mogelijk is.

Er liggen ook bedreigingen op de loer. De werkdruk is erg hoog en dit kan leiden tot burn-outs of vermoeide werknemers. Dit punt kwam naar boven na een intern onderzoek. Een andere bedreiging voor   is dat niet alleen de markt steeds groter wordt, maar ook de concurrentie zal toenemen. moet ervoor zorgen dat zij zich niet alleen onderscheiden van de rest, maar dit ook tonen aan potentiële klanten. Daarnaast blijft het een bedreiging dat Virtual Reality niet doorontwikkelt en op termijn verdwijnt. (Bijlage: Onderzoek 7)

 

Krachten van Augmented Reality

Augmented Reality is een technologie met heel veel potentie. Er zijn meerdere verschillen tussen Virtual Reality en Augmented Reality, maar een paar pluspunten van Augmented Reality ten opzichte van Virtual Reality zijn dat bij Augmented Reality de gebruiker genoeg heeft aan een telefoon of tablet en er geen bril nodig is die de gebruiker afzondert van zijn/haar omgeving. Hierdoor is er bij Augmented Reality veel minder een sociale barrière. Ook is Augmented Reality een toevoeging voor de werkelijkheid. Deze toevoeging kan leuk zijn, maar is vooral gericht op het geven van extra relevante informatie.

Op dit moment heeft Augmented Reality nog diverse zwaktes. Zo is de naamsbekendheid van Augmented Reality nog gering en gaan de ontwikkelingen van Augmented Reality een stuk minder snel dan gehoopt en minder snel dan bijvoorbeeld de ontwikkeling van Virtual Reality. Op lange termijn wordt Augmented Reality het beste beleefd door gebruik van een Head Mounted Display. Die is op dit moment nog in ontwikkelingsfase en daardoor niet beschikbaar voor de consument. Daarnaast heeft Augmented Reality het nadeel dat, net als bij Virtual Reality, voor elke toepassing een aparte applicatie moet worden gedownload.

 

AR App Development

Een eigen Augmented Reality App? Bekijk:    AR App ontwikkeling

Omdat de markt van Augmented Reality nog zo klein is, zijn er ook nog weinig applicaties. Hierdoor is er nog genoeg ruimte voor   om zich te positioneren en is er nog ruimte om nieuwe concepten te bedenken. Augmented Reality heeft alle componenten in zich om een wereldwijde markt te worden. Hierdoor kunnen op langere termijn concepten ook op de wereldwijde markt worden aangeboden. Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken van invloedrijke onderzoekers (BOM, 2016) (Digi-Capital, 2016) (Goldman Sachs, 2016) dat de vraag naar Augmented Reality de komende drie jaar exponentieel gaat groeien. Aangezien de naamsbekendheid nog niet groot is in Nederland ligt er een kans voor   om dit te doen.

Er hangen ook nog risico’s aan de toekomst van Augmented Reality. Zo is er de kans dat Augmented Reality technisch niet kan worden doorontwikkeld of dat er ethische problemen ontstaan. Daarnaast kan de onbekendheid van Augmented Reality ook de ondergang worden omdat mensen niet weten wat de mogelijkheden zijn van Augmented Reality. Dit kan zowel op de consumentenmarkt als op de zakelijke markt van toepassing zijn.

De technologie heeft veel potentie en er is nog genoeg ruimte voor nieuwe concepten. Dit is een perfecte mix voor   om aan te vallen. Echter heeft Augmented Reality nog weinig naamsbekendheid en kan het hierdoor snel aanvragen missen, omdat de potentiële klanten niet weten wat de mogelijkheden zijn. Er moet dus iets bedacht worden waardoor   en Augmented Reality bekender worden.

De Nederlandse markt van Augmented Reality is op dit moment net zo groot als de markt van Virtual Reality twee jaar geleden was. De voorspelling is wel dat de ontwikkeling van de Augmented Reality markt de komende twee jaar een stuk sneller zal zijn dan die van Virtual Reality de afgelopen twee jaar was. Het advies aan   is dus om snel in te stappen in de markt van Augmented Reality, omdat op die manier meer ervaring heeft dan concurrenten die later inspringen. Daarnaast heeft het voordeel dat zij op dit moment al Virtual Reality ontwikkelen en het proces daarvan weinig verschilt met die van Augmented Reality (hoofdstuk 4.3). De vraag is nu nog: op welke manier en in welke branches moet   inspringen in de markt van Augmented Reality?

 

Google Tango en Apple

De experts die geïnterviewd zijn geven allemaal aan dat Google en Apple een cruciale factor zijn in de opkomst van Augmented Reality. Google is al jaren bezig met Tango en inmiddels maken al twee telefoons gebruik van de software van Google Tango. De Lenovo Phab 2 Pro is al te koop in Nederland en de Asus ZenFone AR komt binnenkort ook op de Europese markt. Naast een fisheye camera en de gyroscoop maken deze telefoons ook gebruik van een diepte camera. De software van Tango onthoudt de ruimtes waarin de telefoon al een keer eerder is geweest. Hierdoor is het mogelijk om ook binnen gebouwen te navigeren en Markerless Based Augmented Reality toe te voegen.

Tijdens het onderzoek zijn er ook steeds meer nieuwsberichten naar buiten gekomen over het Augmented Reality project van Apple. Apple heeft de afgelopen jaren diverse grote toonaangevende Augmented Reality bedrijven overgenomen en is in Israël bezig met een Augmented Reality project waar 1000 werknemers aan bezig zijn. De vraag is of Apple al Augmented Reality gaat toepassen in de iPhone 8 die rond september 2017 wordt gepresenteerd. Zodra de iPhone ook een diepte camera heeft of Apple andere Augmented Reality hardware zal aanbieden zal zowel de vraag als aanbod naar slimme toepassingen hiervoor een boost krijgen.

Volgens de experts is Augmented Reality hardware voor smartphones de volgende stap in de ontwikkeling van Augmented reality. Om niet achter de menigte aan te lopen en de markt te verliezen, is het belangrijk om nu al te gaan experimenteren met diepte camera’s en de mogelijkheden daarvan. Op dit moment, mei 2017, heeft   al diverse vragen gehad of zij ook Augmented Reality toepassingen kunnen bedenken voor opdrachtgevers. De developers hebben wel al ervaring met Augmented Reality op de smartphone met behulp van de software development kit van Vuforia, maar hebben nog geen ervaring met diepte camera’s en de software development kit van Tango.

Daarom is het advies om een Lenovo Phab2 Pro aan te schaffen en te gaan experimenteren wat de mogelijkheden zijn. Door eerst een interne applicatie te maken, bijvoorbeeld het in kaart brengen van het kantoor en hier navigatie en Augmented Reality op de afdelingen toe te passen, kunnen de developers al gaan testen met de mogelijkheden van Augmented Reality en weet   wat zij wel en niet kunnen ontwikkelen voor nieuwe klanten. Vervolgens kan een pilot starten met een bedrijf om vervolgens te kijken of beide kanten tevreden zijn.

De investering hiervoor is één Lenovo Phab2 Pro á € 500 en 40 uur tijd van een developer. Welke developer dit moet worden, moet worden overlegd met Head Development, maar mijn advies is om Jurrien op dit project te sturen, omdat tijdens mijn onderzoek de developer was die zeer geïnteresseerd was in Google Tango. Deze investering kan al worden terugverdiend met één aanvraag naar Augmented Reality. Met elke aanvraag zal het team weer meer ervaring hebben met Google Tango en nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen.

 

Nieuwswebsite over Augmented Reality

VR staat in Google op plek 4 bij de zoekterm ‘Virtual Reality’, achter de Engelse en Nederlandse Wikipedia pagina over Virtual Reality en na een andere nieuwswebsite over Virtual Realityred.). Door deze hoge positie komen er erg veel aanvragen binnen voor cardboards en Virtual Reality content. Uit een onderzoek naar de zoekresultaten op Google naar de zoektermen ’Augmented Reality’ en ’Augmented Reality app laten maken’ kwam op de eerste vijf pagina’s, wat in totaal 100 zoekresultaten zijn, geen enkele nieuwswebsite naar boven die helemaal gericht is op Augmented Reality. Ik zie dit als een kans voor   om hierop in te springen, omdat er op dit moment al genoeg interessant nieuws te vertellen is over Augmented Reality en dit de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Mijn advies is om een nieuwe website te ontwikkelen volledig gericht op Augmented Reality nieuws. Hieronder een lijst met voorbeelden van domeinnamen die nog vrij zijn:

 

Naamsbekendheid van  en Augmented Reality vergroten

Als de vorige twee stappen zijn uitgevoerd heeft   meer ervaring met het ontwikkelen van Augmented Reality voor de smartphone en voor smartphones met diepte camera’s en is er een nieuwswebsite die goed scoort op de zoekterm Augmented Reality, maar dat betekent niet dat automatisch de aanvragen binnenstromen.

In het onderzoek is gebleken dat de naamsbekendheid van Augmented Reality op dit momnent nog vrij gering is. Omdat mensen niet weten wat Augmented Reality is, weten zij ook niet wat de mogelijkheden zijn voor de zakelijke markt. Daarom is het belangrijk dat   ervoor zorgt dat het duidelijk uitlegt aan de klanten wat de mogelijkheden zijn van Augmented Reality. Dit kan op twee manieren gebeuren.

Ten eerste moet de huidige website van   op de schop. Op dit moment wordt er op de website van   niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn bij voor het ontwikkelen van een Virtual Reality applicatie. Er staat, logischerwijs, nog helemaal niets op de website van   over Augmented Reality. Een bedrijf wat wel goed uitlegt wat de mogelijkheden zijn van Virtual en Augmented Reality is Recreate ) zij geven op hun website duidelijk aan Wat Virtual Reality en Augmented Reality is, waarvoor Virtual Reality en Augmented Reality kan worden gebruikt en wat Recreate al heeft gemaakt voor diverse opdrachtgevers. Hierdoor wordt het voor potentiële klanten duidelijk wat Virtual- en Augmented Reality inhoudt.

Naast een website kan er ook een whitepaper of een brochure worden gemaakt met daarin meer uitleg over Augmented Reality. In de whitepaper of brochure wordt uitgelegd wat Augmented Reality is, hoe Augmented Reality werkt, welke hardware voor Augmented Reality nodig is (telefoon / tablet of Head Mounted Display), wat de mogelijkheden zijn van Augmented Reality en wat   kan betekenen op het gebied van Augmented Reality.

Dit verhaal moet niet te uitgebreid zijn, omdat het salesteam de whitepaper naar potentiële klanten moet kunnen mailen of fysiek kunnen geven zodat zij het snel kunnen lezen en weten wat Augmented reality inhoudt. Ditzelfde kan natuurlijk ook gemaakt worden voor Virtual Reality.

Op het gebied van Augmented Reality staat de meeste informatie al in dit rapport. In dit onderzoeksrapport staat wat Augmented Reality is, hoe Augmented Reality werkt en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van Augmented Reality toepassingen en hardware. Een lid van het salesteam zou de tekst uit dit rapport moeten herschrijven in ‘sales’ taal en vervolgens moet de whitepaper worden opgemaakt worden. De opmaak van de whitepaper kost 8 uur. De whitepaper kan vervolgens gemaild worden naar potentiële klanten of worden meegeven tijdens bezoeken op kantoor. De kosten om 100 whitepapers van twaalf pagina’s af te drukken zijn €129.04 excl. btw.

E-commerce, educatie en vastgoed

De eerste drie stappen waren gericht op het aantrekken van klanten die Augmented Reality toepassingen willen. In dit onderdeel wordt er gekeken welke toepassingen   kan aanbieden en welke branches relevant zijn voor. Augmented Reality is makkelijk toepasbaar en werkt erg goed in de e-commerce, educatie en vastgoed. Wat deze drie branches gemeen hebben is dat Augmented Reality de eindgebruiker helpt met het visualiseren van problemen.

E-commerce

Bij e-commerce vragen mensen zich vaak nog dezelfde dingen af als zij online iets willen kopen. Is de kleur wel goed? Is de maat / het formaat goed? Vind ik het mooi staan? Vaak kiezen mensen er daarom voor om toch nog een winkel te bezoeken om te kijken of het product echt zo leuk is als de afbeelding op internet of ze kopen meerdere varianten en zenden de dingen die ze niet leuk vinden retour. Door een product te visualiseren hoeft de klant niet meer te twijfelen of het prodcut past qua afmeting en bij de rest past. De klant hoeft alleen te bepalen of hij/zij het product wil aanschaffen. Hiermee wordt het proces voor de klant veel duidelijker gemaakt.

Educatie

De leerpiramide van Bales laat zien dat u veel sneller leert als u het zelf doet (75%) dan wanneer u erover leest (10%). Augmented Reality kan ervoor zorgen dat ingewikkelde lesstof makkelijker wordt opgenomen door het zelf te ervaren. Als de lesstof ingewikkeld is kan de gebruiker door middel van een marker meer uitleg krijgen over het onderwerp of zelf gaan oefenen met het onderwerp.

In het onderzoeksrapport wordt een natuurkundige stroomkring getoond. Voor veel leerlingen van het voortgezet onderwijs een lastig onderwerp. Door een stroomkring interactief te maken met Augmented Reality zal een leerling het veel sneller op kunnen pakken.

Educatie is breder dan alleen het onderwijs en het is ook mogelijk om vakmensen op te leiden door middel van Augmented Reality. Echter heeft   met TeachVR een educatieplatform gericht op primair – en voortgezet onderwijs en kan het met Augmented Reality dit concept verder ontwikkelen.

Vastgoed

Hoe gaat mijn huis, dat nog niet gebouwd is, er uitzien? Hoe gaat het stationsgebied van Utrecht er uitzien na alle verbouwingen? Wat doet dit nieuwe gebouw met de ruimtelijke ordening? Dit zijn vragen waar mensen heel nieuwsgierig naar zijn en zich moeilijk kunnen voorstellen. Met Augmented Reality kan een 3D model worden gebouwd op schaalgrootte van een huis zodat mensen kunnen zien hoe het huis bij nieuwbouwprojecten eruit gaat zien of kunnen gebouwen worden geprojecteerd over de plek waar het gebouw komt te staan .

doet dit al met ROVR waar virtuele windmolens in de omgeving worden geplaatst. Op die manier weet iedereen precies wat de gevolgen zijn. Met augmented Reality kunnen pijnpunten en vraagstukken vanuit meerdere kanten bekeken worden en kan u een discussie voeren met alle belanghebbenden. Augmented Reality is de maquette 2.0. Een digitale maquette is makkelijker te verplaatsen en makkelijker aan te passen. Daarnaast kunt u met de 3D modellen een maquette zo gedetailleerd maken als uzelf wilt.

Op dit moment is   bezig om een Virtual Reality toepassing te ontwikkelen voor Realfy, een wereldwijd vastgoedportal. De toepassing is vrij simpel, maar geeft bij succes wel ruimte om samen met Realfy te kijken of   een waardevolle toepassingen kan bedenken voor Realfy met behulp van Augmented Reality.

 

TeachVR, ROVR en Events

heeft verschillende concepten ontwikkeld die ze grootschalig willen verkopen. Na een interview met Marco kwam naar boven dat dit ook een wens is op het gebied van Augmented Reality. Maar Augmented Reality kan ook helpen om de concepten die al zijn ontwikkeld nog krachtiger en beter te maken. Vooral bij TeachVR en ROVR zie ik hiervoor mogelijkheden.

Zoals in het vorige deel beschreven, heeft   met TeachVR al een educatieplatform gericht op het primaire- en het voortgezet onderwijs. De bedoeling is dat TeachVR na de zomervakantie een pilotfase ingaat op diverse scholen die tegen een scherp tarief gebruik kunnen maken van TeachVR. Mijn advies is om met één of twee van de startende scholen ook een pilotfase te beginnen voor Augmented Reality. TeachVR is gericht op de vakken Mens en Maatschappij, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Maatschappijleer en Economie.

Met Augmented Reality kan worden gekeken welke lesstof er bij bètavakken zoals Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde, maar ook bij vakken als Biologie en Aardrijkskunde goed werkt.

Met de pilotscholen kan worden onderzocht waar er behoefte aan is.   moet dan wel zelf de Augmented Reality oplossingen ontwikkelen, maar kan dit als totaalpakket tegen een hoger tarief verkopen aan scholen. Hiermee wordt een TeachVR Augmented Reality pakket gecreëerd. Daarnaast krijgt   op deze manier meer ervaring met het ontwikkelen van Augmented Reality op gebied van educatie. Hierdoor kan ook oplossingen gaan aanbieden op het gebied van educatie en trainingsdoeleinden voor andere bedrijven.

Een manier om leerstof sneller op te nemen is door mini games te ontwikkelen. In de afbeelding hieronder ziet u een game die ontwikkelt kan worden voor het vak Natuurkunde. De leerlingen krijgen allemaal kaartjes (markers) met daarop de symbolen van een stroomschema. Door de juiste combinaties te maken ziet de leerling dat de lamp gaat branden. In de game kan je tien unieke combinaties verzinnen die ervoor zorgen dat de lamp gaat branden.

Met de startende scholen kan   erachter komen welke lesstof er nog ontbreekt bij TeachVR en overleggen of er mogelijkheden zijn om de lesstof met Augmented Reality aan te bieden. De mini games kunnen allemaal samen worden gebracht in één applicatie. Hieronder vindt u een overzicht met de kosten voor het ontwikkelen van minigames.

Het ontwikkelen van het basis template kost 21 uur, vervolgens kost het uitwerken en ontwikkelen van  een toepassing ongeveer 40 uur per toepassing.

 

ROVR – Ruimtelijke Ordening VR

ROVR bevat op dit moment al Augmented Reality toepassingen.   kan met ROVR een digitaal object op ware grootte in de echte wereld plaatsen. Tijdens een workshop met vijftien CAD-specialisten van de gemeente Utrecht werd behulp van de applicatie aangetoond wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld een windmolen. Op deze toepassing werd positief gereageerd. Tijdens de workshop kwam naar voren dat de medewerkers ook behoefte hebben om een schaal versie te hebben met overview.

Een Augmented Reality maquette. Hiermee kunnen teams met z’n allen naar de situatie kijken en met elkaar discussiëren over op welke manieren het probleem kan worden opgelost. Ook in de communicatie met de betrokken, bijvoorbeeld de omwonenden kan het team in een vroeg stadium heel duidelijk de gevolgen laten zien. Dit kan al tijdens het informeren, wat op dit moment nog per brief gaat of tijdens buurtbijeenkomsten.

Niet een concept, maar wel een onderdeel van   is de ondersteuning tijdens evenementen. Het eventteam van   staat op beurzen en evenementen ter ondersteuning van de bedrijven die Virtual Reality willen gebruiken voor meer beleving. Hierdoor komt het team van   vaak op diverse beurzen. Op die beurzen wordt al gebruik gemaakt van Augmented Reality.

Door gebruik te maken van Augmented Reality kan je als bedrijf samen met de klant kijken en discussiëren over datgene wat u via Augmented Reality mee heeft genomen in de stand. Stel dat de klant een andere kleur wil, wat doet dat met het uiterlijk, of als de klant wil weten hoe de binnenkant van een product eruit ziet. Ook een heel traject kunt u visualiseren op een stand met behulp van Augmented Reality. Inclusief de ondersteuning van het   eventteam.

 

AR in de Zorg en Engineering

Uit onderzoek (BOM, 2016) werd duidelijk dat de AR in de zorg– en engineeringsbranche de twee grootste branches wordt op het gebied van Augmented Reality. In deze branches gaat het om complexe en maatwerk oplossingen. Het team van   is op dit moment te onervaren met Augmented Reality en te klein om nu al in te spelen op deze vraag. Wel is het interessant om de twee branches verder te onderzoeken om te kijken naar welke toepassingen er vraag is binnen de branches en of   in de toekomst groot genoeg is of kan worden, om ook in deze branche mooie producten op te leveren.

Concepten

Op langere termijn is het doel van   om schaalbare producten op te leveren. Ook bij Augmented Reality is dit mogelijk. Hieronder twee voorbeelden van concepten waarvan ik verwacht dat ze succesvol kunnen zijn. Deze concepten zijn naar boven gekomen aan de hand van de interviews met de experts.

Museumtours

In Nederland zijn er ongeveer 680 musea. De één is groter dan de ander, maar in veel musea komen ook (internationale) toeristen. In Musea zijn er vaak rondleidingen met of zonder begeleider. De bezoekoer krijgt een verhaal te horen over de achtergrond van een schilderij, verteld door de begeleider of via een koptelefoon. Met Augmented Reality kunnen musea de museumtour veel interactiever maken. Als de bezoeker bij een schilderij staat kan door middel van Augmented Reality veel meer informatie gegeven worden over het schilderij en de schilder. Dit concept is relatief makkelijk internationaal schaalbaar.

In het concept zijn twee versies uitgewerkt, één versie die gebruik maakt van alleen een tablet en één versie die gebruikt maakt van Google Tango. Het concept wat bedacht is moet een basis template worden wat makkelijk aanpasbaar is naar de huisstijl van het Museum. Van het basis template moet alleen het logo van het museum worden toegevoegd en de markers (schilderijen) met informatie worden ingevoegd.

Versie 1: Tablet

Bij het starten van de applicatie komt de gebruiker op het beginscherm met het logo van het museum en als de gebruiker de tour wil starten drukt die op de button “Start Museum Tour” en krijgt de gebruiker informatie te zien over hoe de applicatie werkt. Vervolgens kan de gebruiker de tablet op een schilderij richten en krijgt de gebruiker de mogelijkheid om extra informatie over het schilderij te lezen/bekijken. De informatie kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, geluidsfragmenten en video.

Bij de versie van Google Tango komt er een extra functie bij. De gebruiker krijgt op zijn/haar beeldscherm een zoekveld te zien waarin hij schilderijen kan zoeken op naam, thema of schilder. Als de gebruiker bijvoorbeeld “van Gogh” intypt komt er een overzicht met de schilderijen van van Gogh die te zien zijn in het museum. Als de gebruiker op een schilderij tikt start de navigatie naar het schilderij. In het scherm moet ook een icoon staan van een camera. Op die manier kan de gebruiker een schilderij scannen en zal die net als bij de tablet extra informatie over het schilderij kunnen inwinnen.

De kosten voor de Museum Tour Augmented Reality Applicatie voor een tablet zijn: Template ontwikkelen

Concept uitwerken en design ontwerpen                        24 uur

Design implementeren                                                     32 uur

Augmented Reality implementeren                                8 uur

Testing en bugfixing                                                         10 uur

Template omzetten in applicatie voor museum

Design aanpassen naar huisstijl                                      8 uur

Design implementeren                                                     16 uur

Testing en bugfixing                                                         5 uur

Implementeren markers met informatie                       0,5 uur per marker

Het ontwikkelen van het basis template voor de tablet kost 74 uur, vervolgens kost het uitwerken en ontwikkelen van de basis applicatie voor een museum 29 uur en vervolgens een half uur extra per schilderij.

De kosten voor de Museum Tour Augmented Reality Applicatie voor Google Tango zijn: Template ontwikkelen

Concept uitwerken en design ontwerpen                        24 uur

Design implementeren                                                     40 uur

Tango implementeren                                                      8 uur

Zoekfunctie implementeren                                            8 uur

Indoor navigatie implementeren                                    40 uur

Testing en bugfixing                                                         16 uur

Template omzetten in applicatie voor museum

Design aanpassen naar huisstijl                                      8 uur

Design implementeren                                                     20 uur

Op locatie uitmeten/toepassen                                        4 uur

Testing en bugfixing                                                         8 uur

Implementeren markers met informatie                       0,75 uur per marker

Het ontwikkelen van het basis template voor de Google Tango kost 136 uur, vervolgens kost het uitwerken en ontwikkelen van de basis applicatie voor een museum 40 uur en vervolgens drie kwartier extra per schilderij.

Een mogelijk verdienmodel voor de applicatie kan bestaan uit de opstartkosten voor een applicatie, 29 uur bij de tablet of 40 uur bij Google Tango + een bedrag per schilderij per maand. Hierdoor komt er maandelijks geld binnen om het product up to date te houden en kan een museum makkelijk schilderijen laten toevoegen aan de applicatie als er een nieuwe tentoonstelling is.

Handleidingen

Diverse bedrijven maken al gebruik van handleidingen in Augmented Reality. Vogel’s laat de gebruiker met een applicatie makkelijk bepalen waar de boorgaten van de muurbeugel moeten komen en KPN laat de gebruiker met behulp van Augmented Reality snel een modem installeren. Echter zijn er ook nog heel veel andere mogelijkheden. Het voordeel van Augmented Reality ten opzichte van een instructiefilmpje is dat de gebruiker niet zelf de vergelijking hoeft te trekken tussen zijn/haar product en het product op het filmpje. Als de gebruiker  een ander model heeft dan op het instructiefilmpje moet de gebruiker zelf gaan kijken hoe het bij zijn/haar model eruit ziet, terwijl je met Augmented Reality het duidelijk kan visualiseren op het model van de gebruiker. Vogel’s heeft bijvoorbeeld meer dan 16000 verschillende tv-modellen in de applicatie zitten.

Sluit Menu
×
×

Winkelmand

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je hiermee instemt.