19-07-2019

Het Utrechtse bedrijf VR-Expert gaat zich speciaal richten op het distribueren van VR/AR hardware binnen het bedrijfsleven. VR-Expert biedt een volledig servicepakket  aan waarmee organisaties simpel VR/AR hardware kunnen implementeren en gebruiken.

 

Het gat in de markt

Vanuit het bedrijfsleven is er een groeiende behoefte voor het langdurig inzetten van VR/AR hardware in bedrijfsprocessen. Op dit moment is het aanschaffen van  VR/AR hardware voor zakelijk gebruik alleen nog mogelijk via consumenten websites of traditionele IT distributeurs. Implementatie van VR/AR hardware in organisaties verloopt hierdoor vaak stroef omdat de configuratie van de vr/ar hardware verkeerd gaat en de service omtrent de VR/AR hardware ontbreekt. 

 

VR Expert signaleerde deze marktvraag en ontwikkelde speciale services voor het uitrollen van VR/AR hardware binnen organisaties. “Door onze sterke band met verschillende vr/ar hardware leveranciers en de vele projecten die we hebben uitgevoerd in het bedrijfsleven hebben we een enorme hoeveelheid kennis kunnen opbouwen die we nu aan organisaties beschikbaar kunnen maken door middel van ons servicepakket” aldus bedrijfsleider Merijn van den Broek. 

 

Service

VR-Expert focussed zich op 3 pilaren. Hardware, service en software.  Op de nieuwe website kunnen organisaties simpel en overzichtelijk de geselecteerde vr/ar hardware en accessoires bekijken. Organisaties worden vrijblijvend geholpen in het aankoop traject om de  juiste vr/ar hardware en accessoires te kiezen bij hun toepassing. Vervolgens biedt VR Expert installatie, support, swap en event services aan om ervoor te zorgen dat de hardware direct goed wordt ingezet zonder bedrijfsprocessen te verstoren. Hiernaast biedt VR-Expert een aantal gestandaardiseerde software oplossingen aan voor de zakelijke markt 

 

Conclusie

Momenteel is er geen partij waar organisaties terecht kunnen voor zakelijke implementatie van VR & AR hardware. VR-expert biedt hier meerwaarde door  de juiste hardware configuratie, services en gestandaardiseerde software aan te bieden.

 

Meer info
VR Owl & VR Expert+31 30 71 16 158
vr-expert.nl contact@vr-expert.nl
Demkaweg 11, 3555 HW Utrecht
Nederland

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merijn van den Broek : +31 (0)6 292 43 172 / merijn@vrowl.nl 

 

English version:

Press release. The first business VR / AR hardware distributor in the Benelux.

28-06-2019

The Utrecht-based company VR-Expert will focus specifically on distributing VR / AR hardware within the business world. VR-Expert offers a full service package with which organizations can easily implement and use VR / AR hardware.

 

The gap in the market

There is a growing need for the long-term use of VR / AR hardware in business processes. At the moment, the purchase of VR / AR hardware for business use is only possible through consumer websites or traditional IT distributors.

Implementation of VR / AR hardware in organizations is therefore often difficult because the configuration of the VR / AR hardware goes wrong and the service regarding the VR / AR hardware is lacking. VR Expert signaled this market demand and developed special services for the deployment of VR / AR hardware within organizations.

“Thanks to our strong relationship with various vr / ar hardware suppliers and the many projects that we have implemented in the business world, we have been able to build up an enormous amount of knowledge that we can now make available to organizations through our service package,” said Merijn van den Broek.

Service

VR-Expert focuses on 3 pillars. Hardware, service and software. On the new website, organizations can easily and conveniently view the selected VR / AR hardware and accessories. Organizations are assisted in the purchasing process without obligation to choose the right vr / ar hardware and accessories for their application.

Subsequently, VR Expert offers installation, support, swap and event services to ensure that the hardware is used properly without disrupting business processes. In addition, VR-Expert offers a number of standardized software solutions for the business market

Conclusion

There is currently no party where organizations can go for business implementation of VR & AR hardware. VR-expert offers added value by offering the right hardware configuration, services and standardized software.